Οι άνθρωποι περνούν το ένα τρίτο της ζωής τους στον χώρο εργασίας τους, κατά συνέπεια, η επιλογή ενασχόλησης μπορεί να αποτελέσει μια καθοριστική απόφαση, τόσο για την επαγγελματική τους καριέρα, όσο και για την προσωπική τους ζωή.

Ωστόσο, οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με τις αποφάσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον σε μια πολύ κρίσιμη και γεμάτη άγχος στιγμή της ζωής τους.

Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας ένα μεγάλο ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, φτάνουν στην απόφαση αυτή εξαιτίας της συνειδητοποίησης, ότι το αντικείμενο που επέλεξαν δεν συνάδει με τα ενδιαφέροντά τους και με τον χαρακτήρα τους. Για τον λόγο αυτόν έχει σχεδιαστεί και το Άριστον τεστ, έχοντας ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να επιλέξουν κατεύθυνση και επαγγελματική πορεία, που να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στην προσωπικότητά τους.

ΤΟ ARISTON TEST ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Βασίζεται στη θεωρία του Holland (περί επαγγελματικών τύπων) και σε εξειδικευμένες πανεπιστημιακές έρευνες που αφορούν στην ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας των επαγγελμάτων, σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.

Η παρούσα έκδοση του ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είναι μια συστοιχία (battery) σταθμισμένων στην ελληνική πραγματικότητα και πλήρως αυτοματοποιημένων ψυχομετρικών ερωτηματολογίων, που αφορούν στην Προσωπικότητα, στην Αυτοεκτίμηση, στο επίπεδο Ψυχολογικού Ελέγχου που έχει το άτομο, καθώς και στην Κλίμακα Επαγγελμάτων CAPS.

Είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης σειράς ψυχομετρικών τεστ υπό τον τίτλο CAPS (Computer Academy Psychometric Series) τα οποία στηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και σε αποτελέσματα δημοσιευμένων ερευνών. Την ευθύνη ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης όλων των αυτοματοποιημένων ερωτηματολογίων, καθώς και του έμπειρου συστήματος την έχει η εταιρεία Computer Academy Ε.Π.Ε.

Ενημερώνει το άτομο, σχετικά με:

 • την προσωπικότητα & το εργασιακό περιβάλλον που του ταιριάζει
 • τις κλίσεις του
 • την αυτοεκτίμησή του
 • την εστία ελέγχου του
 • τις ικανότητες / δεξιότητές του
 • τα ενδιαφέροντά του
 

και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν, κάνοντας μια αντιστοίχιση με τους κωδικούς των τμημάτων σχολών ΑΕΙ του μηχανογραφικού του.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Σε μαθητές Γυμνασίου, προκειμένου να τους δώσει κατεύθυνση και προσανατολισμό στην παραπέρα πορεία τους, καθώς διέξοδο και απάντηση σε όσους αντιμετωπίζουν το δίλημμα: Ενιαίο Λύκειο ή ΕΠΑ.Λ;
 • Σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, προκειμένου να τους δώσει έγκαιρη, αλλά και έγκυρη λύση στο δίλημμα επιλογής κατεύθυνσης.
 • Σε μαθητές της Β΄ Λυκείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές τους με συγκεκριμένα επαγγέλματα, ώστε να λάβουν σωστές αποφάσεις σχετικές με την  αλλαγή της κατεύθυνσης, αλλά και την επιλογή ειδικού και επιλεγόμενου μαθήματος.
 • Σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους, με ταυτόχρονη πληροφόρηση για τις αντίστοιχες σπουδές, ώστε με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, να λάβουν με ασφάλεια και σιγουριά αποφάσεις, που θα επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον τους.
 • Σε φοιτητές / σπουδαστές και αποφοίτους τμημάτων, προκειμένου να εντοπίσουν μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία τους ταιριάζουν με βάση τις επαγγελματικές κλίσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους.
 • Σε ενήλικα άτομα, προκειμένου να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους καριέρα. Απευθύνεται σε ανέργους, που αναζητούν εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς επίσης και σε εργαζομένους που συνειδητοποιούν πως το επάγγελμα το οποίο ασκούν δεν τους ικανοποιεί πλέον.

Η τελική έκθεση περιλαμβάνει περίπου 60 σελίδες κι έχει την ακόλουθη δόμηση:

 • Πρόλογος
 • Προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενου
 • Διάρκεια ερωτηματολογίου και βαθμός αλήθειας απαντήσεων
 • Βαθμολόγηση ψυχομετρικών κατηγοριών
 • Θεωρητική θεμελίωση του τεστ
 • Αναλυτική αξιολόγηση: προσωπικότητα, αυτοεκτίμηση, έλεγχος, κλίμακα CAPS, ιστογράμματα
 • Εξειδικευμένοι ψυχομετρικοί παράγοντες
 • Προχωρημένες στατιστικές μετρήσεις
 • Εργασιακά περιβάλλοντα και δευτερογενείς παράγοντες
 • Προσωπικότητα, περιβάλλον, συνάφεια, διαφοροποίηση
 • Προτεινόμενες σχολές και επαγγέλματα
 • Παράρτημα Α – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Παράρτημα Β – Γονείς και επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Παράρτημα Γ – Επιστημονικές και τεχνολογικές ειδικότητες
 

Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού αφού:

 • Βασίζεται σε μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών.
 • Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια των απαντήσεων (8 βαθμοί αλήθειας)
 • Έχει παγκοσμίως το μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας (99%) και Δείγμα Στάθμισης (10.000 νέοι).
 • Εκδίδει αποτελέσματα μετά από πλήθος πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που γίνονται εξατομικευμένα για κάθε άτομο.
 

Τα αποτελέσματα και η συνάντηση με τον Σύμβουλο

Οι απαντήσεις του μαθητή αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του Διαδικτύου, στον κεντρικό υπολογιστή (Server) της Computer Academy, ο οποίος χρησιμοποιώντας εξελιγμένα και πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, επεξεργάζεται τις απαντήσεις του εξεταζόμενου και εκδίδει άμεσα το επαγγελματικό του προφίλ.

Έπειτα δημιουργείται μια τελική έκθεση προσωποποιημένη στον κάθε μαθητή.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια συνάντηση με τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η τελική έκθεση παρουσιάζεται και συζητιέται με τον έφηβο και τους γονείς του.

Στόχος είναι να αναλυθούν τα αποτελέσματα και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, όσο πιο αναλυτικά γίνεται, σχετικά με την έκθεση που θα τους δοθεί.

Η συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ηλεκτρονικά, μέσω βιντεοκλήσης, είτε δια ζώσης στον χώρο του Παιδαγωγικού Κέντρου.

Πώς πραγματοποιείται;

 • Πραγματοποιείται είτε στον χώρο μας είτε εξ αποστάσεως από την άνεση του σπιτιού
 • Από Πιστοποιημένους Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά φιλικό με στόχο να μην απαιτείται εκπαίδευση και εξειδικευμένη γνώση για την χρήση του
 • Το άτομο υποβάλλεται σε ερωτήσεις ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και προτιμήσεων
 • Διαρκεί περίπου 40 λεπτά

Ο ενδιαφερόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό, ο οποίος του παρέχεται από το Σύμβουλο, ενεργοποιεί στον υπολογιστή το τεστ και απαντά στις ερωτήσεις. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε συγκεκριμένο χώρου του Παιδαγωγικού Κέντρου, είτε στο σπίτι των εφήβων έχοντας έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η συμπλήρωση των ερωτημάτων προτείνεται να γίνεται αποκλειστικά από τον έφηβο χωρίς τη μεσολάβηση ή τον έλεγχο τρίτων προσώπων, ώστε να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, διενεργείται έλεγχος των απαντήσεων που δίνονται (βαθμός αλήθειας), με σκοπό να αξιολογηθεί η ειλικρίνεια του εξεταζόμενου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο